System kolorów Menalux®

Szybki i łatwy wybór!

Wiele osób ma problem ze znalezieniem odpowiedniego worka na kurz. Dzięki systemowi kolorów Menalux® jest to teraz bardzo łatwe! Sprawdź, jakim kolorem jest oznaczona marka Twojego odkurzacza.

Menalux® podzielił najważniejsze marki odkurzaczy na sześć grup. Każdej grupie marek przypisano określony kolor i zestaw 4-cyfrowych kodów. Każde z opakowań oznaczono własnym 4-cyfrowym kodem, który można łatwo zapamiętać i znaleźć na ekspozycji.

Łatwo znajdziesz potrzebne worki na ekspozycji

Opakowania z workami Menalux® są uporządkowane na ekspozycji sklepowej od lewej do prawej strony, według rosnących kodów worków.

Zapewnia to jednolitą ekspozycję każdego kodu kolorystycznego – również w ramach poszczególnych grup. Po rozpoznaniu koloru odpowiadającego marce odkurzacza, jeśli znany jest numer potrzebnego worka, można łatwo i szybko odnaleźć odpowiedni produkt na ekspozycji Menalux.

Znasz markę i model swojego odkurzacza 

Znajdź model odkurzacza na stronie Menalux. Wybrać kategorię „worek na kurz”, a następnie wybrać markę, serię i model odkurzacza. Kliknąć wyświetlony worek, aby zobaczyć odpowiadający mu kolor i numer identyfikacyjny.

Inny sposób

Odnaleźć model odkurzacza w przewodniku dostępnym w sklepie lub przeglądając zestawienie marek i modeli w porządku alfabetycznym. Obok wybranego modelu znajduje się odpowiadający mu kolor i numer identyfikacyjny worka. Następnie przejść do odpowiedniego koloru i odnaleźć potrzebny worek, kierując się kolejnością numeryczną.

Znany jest numer identyfikacyjny worka innej marki 

Korzystając z zestawienia producentów, można odnaleźć odpowiedni numer identyfikacyjny i kod kolorystyczny Menalux®. Następnie przejść do odpowiedniego koloru i odnaleźć potrzebny worek, kierując się porządkiem oznaczeń liczbowych.

 

Informacje o marce i modelu odkurzacza umieszczono na spodzie odkurzacza